Är du i behov av en trekammarbrunn?

En trekammarbrunn är en form av slamavskiljare som i sig är en del av avloppssystemet. Om du vill satsa på en trekammarbrunn, så kan du vända dig till Tranås Cementvarufabrik. Så har du ett hus, som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet, så är det ett måste att på egen hand se till att du har en slamavskiljare. Det är via den som toalettvatten eller BDT-vatten går via före nästa reningssteg. I en slamavskiljare finns det en eller flera kammare. Det är i dessa som slammet i avloppsvattnet sedimenterar. Sedan töms det regelbundet.

Satsa på en brunn med tre kammare

Om du tycker att en trekammarbrunn passar bra som slamavskiljare för ditt avloppssystem så har Tranås Cementvarufabrik en variant som de kallar för Tranåsbrunnen. Den har en mäng fördelar:

  • Den har en låg bygghöjd
  • Den är lätt att montera
  • Den har en låg vikt
  • God totalekonomi
  • Perfekt insyn vid inspektion/slamtömning
  • Tålig vid tömning

Denna trekammarbrunn är P-märkt samt godkänd av SITAC samt att den även är CE-märkt. Den är även certifierad i enlighet med EN 12566-1.

Tranås Cementvarufabrik kan detta med att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong då de har en lång erfarenhet av detta. Deras Tranåsbrunn har en lång livslängd, en hög funktionalitet och monteringsvänlighet. Den är överlägsen andra slamavskiljare tillverkade i plast.

Många bra produkter

Hos Tranås Cementvarufabrik finns det även annat bra att hitta, som olika produkter inom enskilt avlopp, olika former av betongvaror, plaströr och slangar samt att de även har produkter som takavvattning, armering, markrännor samt en massa mer.